Jump to Navigation

Header provincie

CLIL

NIEUW! CLIL op de PSD


‘Content Language Integrated Learning’, of kortweg ‘CLIL’.
Vanaf 1 september 2018 in onze school!

Wat?

CLIL houdt in dat een bestaand vak in een andere doeltaal wordt onderwezen.
Leerlingen leren op die manier de leerinhoud (‘Content’) en een vreemde taal (‘Language’) op hetzelfde moment (‘Integrated Learning’). Dubbel voordeel!

Wanneer?

Vanaf 1 september 2018 starten we met het Engels als doeltaal.
Onze leerlingen krijgen de kans om, naast de gewone lessen Engels, ook in andere vakken in contact te komen met deze taal. In de toekomst sluiten we andere talen niet uit.

Wie?

We zullen CLIL geleidelijk aan invoeren in een aantal vakken in het aso van het eerste tot en met het zesde jaar. Vanaf 1 september 2018 doen mee: muzikale opvoeding, lichamelijke opvoeding, informatica en -wetenschappen, levenswetenschappen. Op 1 september 2019 breiden we het aanbod uit en wordt CLIL ook in andere vakken geïntroduceerd.

Hoe?

Een vak bestaat meestal uit meerdere lesuren. Eén tot maximum twee lesuren zullen als CLIL-lesuur aangeboden worden in hetzelfde vak.

De doeltaal wordt nooit in cijfers geëvalueerd en beïnvloedt de cijfers voor het vak niet. Wij stellen een CLIL rapport op dat inzicht biedt in onder meer de bereidwilligheid van de leerling om de doeltaal te spreken, zijn of haar enthousiasme, geleverde inspanningen.
Uiteraard kunnen onze leerlingen rekenen op de nodige feedback van de CLIL-leraar. Trouwens; ons gedreven team van CLIL-leraren is steeds gediplomeerd in het onderwezen vak én in de CLIL-doeltaal.

Waarom?

Vlaanderen blinkt uit in meertaligheid. Wij zetten daar als school extra op in!
Onderzoek wijst uit dat CLIL de talenkennis verbetert van alle leerlingen, sterk en zwak. Door alle vaardigheden van de doeltaal (lezen, luisteren, spreken, schrijven) in een zaakvak te integreren, verhogen we actief de talenkennis van onze leerlingen.

Daarom!

CLIL zorgt er voor dat jongeren een taal durven spréken en dat ze openstaan voor andere culturen, hetgeen hun wereld aanzienlijk vergroot.

Met CLIL bieden we onze leerlingen ook een stapje voor op de toekomst; het volgen van een vak in een vreemde taal is op een universiteit of hogeschool de normaalste zaak ter wereld, en het verlaagt de drempel naar bijvoorbeeld een buitenlandse stage.Pagina | by Dr. Radut