Jump to Navigation

Header provincie

Lessentabellen

Wat

Een lessentabel geeft de vakken van een bepaalde opleiding weer.

Een school heeft soms de vrijheid om eigen vakken toe te voegen als complementair gedeelte op een bepaalde studierichting. Onze school kiest er bewust voor leerrijke, boeiende en innovatieve vakken aan te bieden aan de leerlingen: zo werden bepaalde lessentabellen aangevuld met vakken als informaticawetenschappen, programmeren en levenswetenschappen. Vakken waarbij leerlingen in de toekomst écht belang hebben.

Welke

De school gebruikt de lessentabellen en leerplannen van:

  1. POV - Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
  2. OVSG vzw - Onderwijskoepel Steden en Gemeenten

Waarom

Het schoolbestuur Provinciebestuur Limburg kiest ervoor om met de leerplannen van POV te werken. Voor lessentabellen en vakken waarvoor POV geen leerplannen heeft, gebruiken we die van het OVSG.

Waar?

De lessentabellen met bijhorende leerplannen zijn te vinden op de websites van het POV en OVSG.Pagina | by Dr. Radut