Jump to Navigation

Header provincie

Aanpak van de school

Eén leerling, één e-device

Een e-device bevat persoonlijke gegevens en functioneert optimaal met de eigen persoonlijke instellingen. Voor de configuratie is er altijd een persoonlijke account nodig. Dit is ook nodig om toegang te krijgen tot de app store, bv.: Apple met iTunes, Android met Google Play.

Een e-device is dus persoonsgebonden. Daarom kiest de school niet voor een formule waarbij e-devices worden uitgeleend, maar wel om iedere gebruiker zijn eigen e-device te laten gebruiken.

Anywhere - anytime - any device

Wij willen gevarieerd onderwijs aanbieden waar de leerling onafhankelijk van tijd-, plaats- en apparaat kan leren. Iedere leerling zou:

  • op gelijke welke plaats (anywhere);
  • op gelijk welk geschikt tijdstip (anytime);
  • met gelijk welk toestel (any device)

moeten kunnen werken/leren. Dit vereist dat iedere leerling zijn eigen e-device heeft.

Het e-device is persoonlijk

Iedere leerling (ouder) is volledig vrij in de keuze van zijn/haar toestel en besturingssysteem.

De leerling heeft zijn/haar eigen toestel gekozen en betaald: het is zijn/haar eigendom. Dit betekent de vrijheid om er mee te doen wat men wil maar ook de verantwoordelijkheid om het te onderhouden en te beveiligen. De school draagt geen verantwoordelijkheid bij schade, verlies of diefstal.

Ga terug naar overzicht.Page | by Dr. Radut