Jump to Navigation

Header provincie

Beleidsvisies

Een beleidsvisie (BV) beschrijft WAT de mening van de school is over een schoolthema en HOE die visie moet worden gerealiseerd. De beleidsvisie bevat eveneens kwaliteitsindicatoren waarmee wordt nagegaan in welke mate de beleidsvisie gerealiseerd wordt.

Bv. de 'BV evaluatie leerlingen' documenteert wat de mening van de school is over evaluatie en op welke wijze dit gebeurt. In deze visie geldt een kwaliteitsindicator 'bewaken van de toetsdruk voor leerlingen'.

Onderstaand zijn de beleidsvisies van onze school per thema te raadplegen.

Evaluatie leerlingen

BV attitudemeting
De school wil competente leerlingen en verantwoordelijke burgers afleveren. Om deze ambities te realiseren, heeft de school een beleid en aanpak uitgewerkt om aan de attitudes van de leerlingen te werken.

Oriëntering leerlingen

BV opvolging oud-leerlingen.pdf
Hoe de school de resultaten van haar oud-leerlingen in het vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt opvolgt.
BV oriëntering leerlingen.pdf
De visie op studiekeuzebegeleiding en hoe dit wordt nagestreefd. Daarnaast omvat het een overzicht van alle acties die ondernomen worden i.v.m. studiekeuzebegeleiding.

Onderwijs

BV stage
Deze beleidsvisie beschrijft de aanpak, de begeleiding en de evaluatie van de stage.

Personeel

BV professionalisering
Met deze beleidsvisie beschrijft de school haar visie om een continue ontwikkeling van de deskundigheid van personeel te bewerkstelligen.

Werkgroepen

BV vakgroepwerking.pdf
Over hoe vakleraren georganiseerd samenwerken in vakgroepen met als doel beter onderwijs te verzorgen.
BV vakoverschrijdende eindtermen.pdf
Over hoe personeelsleden georganiseerd samenwerken in werkgroepen met als doel o.a. de vakoverschrijdende eindtermen na te streven.


Page | by Dr. Radut