Jump to Navigation

Header provincie

Fairtrade school

Onze school, een fairetrade school

Onze school wil een duurzame school zijn in de zin van ecologisch en ethisch verantwoord handelen zoals te lezen in onze schoolvisie. Onze school wil op deze manier haar voorbeeldfunctie waarmaken. Voor enkele jaren werd onze school dan ook een fairetradeschool.

Sinds 1 januari 2011 engageert de school zich om nog enkel fairetradeproducten te kopen. Door dit engagement kon ook de gemeente Diepenbeek fairetradegemeente worden.

In 2010-2011 zette de leerlingenraad een eerste actie rond fairetrade, alias '(h)eerlijke handel' op. Tijdens dat schooljaar hield de school haar eerste OXFAM-nieuwjaarsreceptie. Het idee groeide verder en de leerlingenraad kreeg zijn eigen blokhut om een eigen OXFAM-werking in te organiseren. De wekelijkse OXFAM-winkel op maandag draaide voor het eerst een heel schooljaar in 2012-2013. Het succes en het enthousiasme bij de leerlingen hiervoor was enorm. En nu is er iedere donderdag, tijdens de middagspeeltijd, een verkoop van OXFAM-producten.

Wereldwinkel Op School (WOS): de eerste in Vlaanderen!

We behaalden het WOS-logo als eerste school in Vlaanderen, wegens enthousiasme en inzet!

Vanaf 2014-2015 werd de werkgroep 'Wereldwinkel Op School' (WOS) in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit leerlingen en personeelsleden die zich inzetten om OXFAM-acties op school (blijvend) in de kijker te zetten. Bijvoorbeeld: Smeer ze ... fair!, Fairtradeday@school, gebruik van (h)eerlijke producten bij schoolse activiteiten ...Uitreiking WOS-logo door Steven Schepers van Oxfam.Pagina | by Dr. Radut