Jump to Navigation

Header provincie

Schoolvisie

PSD Green High since 1969

De PSD Green High is een landelijke school, opgericht op 1 september 1969. Op 1 september 1981, werd de eerste graad opgenomen in een autonome middenschool PMD.

Voor het schoolbestuur, het Provinciebestuur Limburg, vormen beide scholen samen de Campus Diepenbeek. De PSD maakt deel uit van de scholengemeenschap Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (SGPSOL).

De PSD is een campusschool waar zowel jongeren die meteen willen gaan werken (de arbeidsmarktgerichte opleidingen) als jongeren die willen gaan verderstuderen (de doorstromingsopleidingen), elkaar kennen. Het onderwijsaanbod beperkt zich niet tot één domein maar bestaat uit verschillende studierichtingen uit meerdere domeinen.

Het schoolteam drukt haar stempels op onderwijs: een groene campus met een breed onderwijsaanbod waar de leerling centraal staat opgeleid door allround leraren.Wat willen we

De PSD wil een 'gevestigde waarde' in het Limburgs onderwijs zijn. We willen resultaat boeken op diverse gebieden waarmee de school zich positief onderscheidt van andere scholen.

Door vooruitstrevend te zijn in de onderwijsmethodieken willen we een leergemeenschap zijn met het beste leereffect, namelijk meetbare leervorderingen boeken bij leerlingen om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

We willen een aangename leefgemeenschap zijn waar we het beste uit iedere leerling halen op een hartelijke, begripvolle en stimulerende manier. De school heeft aandacht voor het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel en is een gezellige en veilige plaats gebaseerd op duidelijke regels. Leerlingen worden opgeleid tot plichtbewuste en verantwoordelijke burgers.

De PSD wil een pionier zijn op vlak van technologische innovatie.

Wij willen een duurzame school zijn in de zin van ecologisch en ethisch verantwoord handelen.

Tot slot wil de PSD een open school zijn: toegankelijk en transparant over haar manier van werken.De lat hoog

Onze ambitieuze visie vereist het nodige engagement van leerlingen, personeel en ouders.
Om de visie te realiseren en de processen die daarbij nodig zijn te optimaliseren, hanteren we een eigen kwaliteitszorgsysteem.Page | by Dr. Radut