Jump to Navigation

Header provincie

Socio-emotionele begeleiding

Socio-emotionele begeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, intellectuele en sociale ontplooiing, rekening houdend met hun leefwereld. Dit alles steeds met betrekking tot het schoolse gebeuren. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen hierin de eigen verantwoordelijkheid opnemen. We werken met een vierlijnenmodel:

  1. personeel;
  2. klasleraar;
  3. interne leerlingbegeleiding en directie;
  4. PCLB en externe diensten.


Page | by Dr. Radut