Jump to Navigation

Header provincie

Stages voor studenten

Stages voor student-leraren

Deze pagina informeert hoe men als student-leraar een (les)stage aanvraagt in onze school.

1 Voorwaarden

De kandidaat-stagiair

  • is oud-leerling van onze school;
  • houdt zich aan ons schoolreglement;
  • is steeds op de hoogte van zijn
    • de stageperiode;
    • het aantal uren observatie;
    • het aantal uren effectieve lesstage;
  • kan rekenen op de ondersteuning/coaching van de stagementor, maar jij respecteert de vrijwillige begeleiding van de stagementor en de afspraken die je met hem maakt. De stagementor, een vakleraar op onze school, kan jouw stage stopzetten.

Je bent als stagiair in opleiding maar dat neemt niet weg dat je als stagiair een professionele houding aanneemt. Bij het ontbreken hiervan, behoudt de school zich het recht om vroegtijdig en met onmiddellijke ingang een einde te maken aan de overeenkomst.

2 Aanvragen van stage

Aanvragen gebeuren gezamenlijk via de onderwijsinstelling van de kandidaat-stagiair door middel van de applicatie lerarenstage.be.

Individuele aanvragen kunnen niet. Aanvragen gebeuren via de eigen onderwijsinstelling en met de applicatie www.lerarenstage.be.Pagina | by Dr. Radut